Επικοινωνία

Σχετικά με την πρόσκληση θέσεων στα Σ.Δ.Ε.

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2103442411, 2103442458
και στο email: hr-sde@minedu.gov.gr

Σχετικά με την προκήρυξη θέσεων στις Σ.Α.Ε.Κ.

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τηλέφωνα: 2103442176, 2103442004, 2103442274, 2103442515 και ώρες 9:00 - 15:00

Για τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr με το όνομά σας και το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και θα σας απαντήσουμε.