Επικοινωνία

Σχετικά με την προκήρυξη για θέσεις Εκπαιδευτικών με απόσπαση στα Σ.Δ.Ε.

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2103442458, 2103442411
και στο email: hr-sde@minedu.gov.gr

Για τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr με το όνομά σας και το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και θα σας απαντήσουμε.