Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

30-3-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντή του ΣΔΕ Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 31/3/2023, ημέρα Παρασκευή έως και 12/4/2023, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.
2-2-2023
Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης με σειρά προτίμησης ανά προκηρυσσόμενη θέση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψηφίων για θέση Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
26-1-2023
Δείτε τον τελικό πίνακα με την αξιολογική σειρά των υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
12-1-2023
Δείτε τον πίνακα με κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 6 της ΥΑ 94493/Κ1/28-07-2022.
12-1-2023
Διαδικασία και πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών κάθε δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
11-1-2023
Δείτε τον πίνακα με την αξιολογική σειρά των υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 της ενότητας Ε της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4), όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την εξέταση των ενστάσεων επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα που ανακοινώθηκε στις 7/12/2022 χωρίς τη μοριοδότηση της συνέντευξης.
7-12-2022
21-10-2022
Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου έληξε.