Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

16-07-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.2024-2025 (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ1ΠΟ46ΝΚΠΔ-8ΥΩ) 

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 έως και Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr

12-07-2024

«Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανα Περιφέρεια υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ).

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 έως και Τετάρτη 17 Ιουλίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr

11-07-2024

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ)

05-07-2024

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε. που αναβλήθηκαν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και την Τρίτη 9 Ιουλίου διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για φορείς του Δημοσίου e:Presence.gov.gr και θα καταγράφονται (ως αρχείο ήχου) για τη διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην αίτησή τους, στο οποίο θα υπάρχει ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες για τη σύνδεσή τους (με κωδικούς taxisnet) στην υπηρεσία. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή συνέντευξη (μέσω του συνδέσμου που θα υπάρχει στο μήνυμα) και να ελέγξουν τη σύνδεσή τους (με εικόνα και ήχο) στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στο μήνυμα που θα λάβουν. Θα πρέπει να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα για καθέναν/καθεμία που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων και να περιμένουν μέχρι να τους δοθεί από τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων η δυνατότητα εισόδου στον χώρο της τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία e:Presence.gov.gr θα βρείτε στον σύνδεσμο

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2015

04-07-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 (Πρόσκληση με ΑΔΑ: Ψ1ΠΟ46ΝΚΠΔ-8ΥΩ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 5-7-2024, ημέρα Παρασκευή έως και 12-7-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210344-2458, 210344-2411 και στο: hr-sde@minedu.gov.gr Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: lifelonglearning@minedu.gov.gr

02-07-2024

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ:

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 (από ώρα 12:00 και μετά) και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 διαδικασία συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αναβάλλεται λόγω σοβαρού κωλύματος μέλους της επιτροπής συνεντεύξεων.

Θα υπάρξει ανακοίνωση στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (https://gsvetlly.minedu.gov.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων (https://directors.it.minedu.gov.gr) αναφορικά με τον εκ νέου προγραμματισμό της διαδικασίας των συνεντεύξεων που αναβλήθηκαν και θα διενεργηθούν εντός της επομένης εβδομάδας.

28-06-2024

Προσωρινός Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ). Αποκλειστική Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 έως και Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr.»

19-06-2024

Πίνακας Αποκλειόμενων Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ). ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20.06.2024 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 25.06.2024 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr

18-06-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε.: Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για φορείς του Δημοσίου e:Presence.gov.gr και θα καταγράφονται (ως αρχείο ήχου) για τη διασφάλιση διαφάνειας της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην αίτησή τους, στο οποίο θα υπάρχει ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και οδηγίες για τη σύνδεσή τους (με κωδικούς taxisnet) στην υπηρεσία. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή συνέντευξη (μέσω του συνδέσμου που θα υπάρχει στο μήνυμα) και να ελέγξουν τη σύνδεσή τους (με εικόνα και ήχο) στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα υπάρχουν στο μήνυμα που θα λάβουν. Θα πρέπει να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα για καθέναν/καθεμία που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων και να περιμένουν μέχρι να τους δοθεί από τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων η δυνατότητα εισόδου στον χώρο της τηλεδιάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία e:Presence.gov.gr θα βρείτε στον σύνδεσμο:  https://www.epresence.gov.gr

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2015

11-06-2024

Πίνακας Αποκλειόμενων Υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ). ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 12.06.2024 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 14.06.2024 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr