Σύστημα επιλογής Eκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)


Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας:

Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε:

21-8-2020: Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Εκπαιδευτικών με απόσπαση σε Σ.Δ.Ε (συμπληρωματική προκήρυξη). έληξε. Κάθε υποψήφιος με οριστική αίτηση μπορεί να την εκτυπώσει έως την Παρασκευή 21-08-2020 και ώρα 3 μ.μ.

10-08-2020: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Εκπαιδευτικών σε Σ.Δ.Ε. από τη Δευτέρα 10-08-2020 μέχρι την Παρασκευή 21-08-2020 στις 12:00. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να την εκτυπώσουν έως και την Παρασκευή 21-08-2020 και ώρα 3 μ.μ.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποστείλουν εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους
. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.
Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.