Σύστημα επιλογής Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης


Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας:

Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε:

05-06-2019: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης από την Τετάρτη 05-06-2019 μέχρι την Τρίτη 18-06-2019 στις 3 μ.μ.. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να την εκτυπώσουν έως και την Παρασκευή 21-06-2019 και ώρα 3 μ.μ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποστείλουν εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από την Τετάρτη 05-06-2019, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.