Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας:

Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε:

25-01-2019: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης από την Παρασκευή 25-01-2019 μέχρι την Τρίτη 05-02-2019 στις 3 μ.μ.. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να την εκτυπώσουν έως και την Παρασκευή 08-02-2019 και ώρα 3 μ.μ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποστείλουν εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από την Παρασκευή 25-01-2019, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr.

Για άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213-1311635,636,633,619,696,639 κατά τις ώρες 9:00 - 15:00. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις προκηρύξεις, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τηλεφωνικές επικοινωνίες για ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από τις προκηρύξεις.

Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.