Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

21-11-2022
Ανακοινώθηκαν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, μετά την εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων επί του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 της ενότητας Ε της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4).
10-11-2022
Ανακοινώθηκαν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 της ενότητας Ε της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών κάθε δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4).
31-10-2022
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών Δομών σε καταστήματα κράτησης έληξε.
20-10-2022
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας έχει δοθεί παράταση στη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ως τις 31.10.22 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
14-10-2022
Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 από 9.00 έως 17.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λόγω προγραμματισμένης συντήρησης από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα το σύστημα θα είναι ανενεργό και θα δοθεί αντίστοιχη παράταση στην ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ήτοι: 21.10.22 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00.
7-10-2022
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου από την Τρίτη 11-10-2022 μέχρι την Παρασκευή 21-10-2022 στις 13:00. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης από τους σχετικούς συνδέσμους στα αριστερά της οθόνης, μπορεί να δημιουργήσει -αν δεν έχει ήδη- λογαριασμό στο σύστημα επιλέγοντας από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς". Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.
3-10-2022
25-8-2022