Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

25-8-2022
1-8-2022
29-7-2022
25-7-2022
7-7-2022
Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Υποδιευθυντών σε Ι.Ε.Κ. έληξε.
23-6-2022
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. από την Πέμπτη 23-06-2022 μέχρι την Πέμπτη 07-07-2022 στη 13:00. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα αριστερά την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης, μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα ως εξής:
  • αν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς"
  • αν είναι μόνιμος δημόσιος υπαλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Δ. Υπαλλήλους"
Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.