Σύστημα επιλογής Στελεχών σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.


Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας:

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα για ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΜΗ.

Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε:

19-07-2017: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. από την Πέμπτη 19-07-2018 μέχρι τη Δευτέρα 30-07-2018 στις 12 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι για θέσεις Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. θα μπορούν να την εκτυπώσουν και έως την Πέμπτη 02-08-2018 και ώρα 15:00, θα πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από την Πέμπτη 19-07-2018, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

18-07-2017: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις Διευθυντών/Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. από την Τετάρτη 18-07-2018 μέχρι την Παρασκευή 27-07-2018 στις 12 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι για θέσεις Διευθυντών/Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. θα μπορούν να την εκτυπώσουν και έως την Τετάρτη 01-08-2018 και ώρα 15:00, θα πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από την Τετάρτη 18-07-2018, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr.

Για άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213-1311635,636,639,619,696 κατά τις ώρες 9:00 - 15:00. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις προκηρύξεις, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τηλεφωνικές επικοινωνίες για ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από τις προκηρύξεις.

Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.