Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

12-04-2023
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για συμπληρωματικές θέσεις Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. από την Μ.Τετάρτη 12-04-2023 στις 13:00 μέχρι την Τετάρτη 03-05-2023 στις 13:00. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης από τους σχετικούς συνδέσμους στα αριστερά της οθόνης, μπορεί να δημιουργήσει -αν δεν έχει ήδη- λογαριασμό στο σύστημα επιλέγοντας από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς". Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.
10-4-2023
Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την προκήρυξη Διευθυντή και Υποδιευθυντή στο Σ.Δ.Ε. Ξηρόμερου αντιμετωπίστηκε.
Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 12/4/2023, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.