Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

24-5-2022
20-5-2022
Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για 6 ΣΔΕ έληξε.
16-5-2022
11-5-2022
10-5-2022
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για 6 ΣΔΕ, από την Τρίτη 10-05-2022 μέχρι την Παρασκευή 20-05-2022 και ώρα 13:00.

Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός, αφού διαβάσει πρώτα αριστερά την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης, μπορεί αν δεν έχει ήδη λογαριασμό στο σύστημα να δημιουργήσει επιλέγοντας από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς".

Κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός που έχει ήδη λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.
10-5-2022
Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Eκπαιδευτικών με Απόσπαση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε.
6-5-2022
Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023 θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.
28-4-2022
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Eκπαιδευτικών με Απόσπαση κατά το σχολικό έτος 2022-2023 σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) από την Πέμπτη 28-04-2022 μέχρι τη Δευτέρα 09-05-2022 στις 13:00.

Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός, αφού διαβάσει πρώτα αριστερά την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης, μπορεί αν δεν έχει ήδη λογαριασμό στο σύστημα να δημιουργήσει επιλέγοντας από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς".

Κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός που έχει ήδη λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.