Σύστημα επιλογής Eκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτικού προσωπικού με απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας:

Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε:

19-08-2019: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις για θέσεις Εκπαιδευτικού προσωπικού, Διευθυντών ή Υποδιευθυντών με απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έληξε! Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων και έως την Παρασκευή 23-08-2019 και ώρα 3 μ.μ. οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

09-08-2019: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών ή Υποδιευθυντών με απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την Παρασκευή 09-08-2019 μέχρι τη Δευτέρα 19-08-2019 στις 12:00.. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

07-08-2019: Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη για θέσεις Εκπαιδευτικού προσωπικού με απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχει ανακοινοποιηθεί στο ορθό.
Παρακαλούμε τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την περιφέρεια Θεσσαλίας να ενημερωθούν για την αλλαγή.
Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.

06-08-2019: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Εκπαιδευτικού προσωπικού με απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την Τρίτη 06-08-2019 στις 12:00 μέχρι τη Δευτέρα 19-08-2019 στις 12:00.. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να την εκτυπώσουν έως και τη Δευτέρα 19-08-2019 και ώρα 12:00.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποστείλουν εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους
. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από την Τρίτη 06-08-2019, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.
Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.