Καλώς ήρθατε!


06-09-2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών 5 Σ.Δ.Ε. εδώ.

30-08-2017: Η προθεσμία για την εκτύπωση της αιτήσεων και αποστολή φακέλων με δικαιολογητικά για θέσεις Διευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε! Με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της διαδικασίας.

31-07-2017: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θέση Υποδιευθυντή σε Σ.Δ.Ε. έληξε! Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων και έως την Τετάρτη 09-08-2017 και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

28-07-2017: Η προθεσμία για την εκτύπωση της αιτήσεων και αποστολή φακέλων με δικαιολογητικά για θέσεις Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. έληξε! Με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr. Για άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213-1311635,636,639,619,696 κατά τις ώρες 9:00 - 15:00. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις προκηρύξεις, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τηλεφωνικές επικοινωνίες για ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από τις προκηρύξεις.

Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα για ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΜΗ. Επομένως, όσοι είχαν καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών για συμμετοχή στην προηγούμενη πρόσκληση για θέσεις Υποδιευθυντών σε Δ.Ι.Ε.Κ., ΔΕΝ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για θέση Υποδιευθυντή σε Σ.Δ.Ε.