Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

18-08-2023
31-07-2023
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών με Απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. (Σχολικού Έτους 2023-2024) (Πρόσκληση με ΑΔΑ:ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β).
20-07-2023
Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Εκπαιδευτικών με Απόσπαση στα ΣΔΕ (Πρόσκληση με ΑΔΑ:ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β).
18-07-2023
Οριστικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών για το ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ του νομού Αιτωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ).
12-07-2023
Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών για το ΣΔΕ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ του νομού Αιτωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ). Αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Πέμπτη 13/07/2023 έως και Δευτέρα 17/07/2023 και ωρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr
10-07-2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για εκπαιδευτικούς με απόσπαση σε Σ.Δ.Ε. από τη Δευτέρα 10-07-2023 μέχρι την Τετάρτη 19-07-2023 στις 13:00. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης από τους σχετικούς συνδέσμους στα αριστερά της οθόνης, μπορεί να δημιουργήσει -αν δεν έχει ήδη- λογαριασμό στο σύστημα επιλέγοντας από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς". Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.
Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.