Καλώς ήρθατε!

Σύστημα επιλογής Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. 2016


Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr. Για άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213-1311635,636,639,619,696 κατά τις ώρες 9:00 - 15:00. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις προκηρύξεις, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τηλεφωνικές επικοινωνίες για ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από τις προκηρύξεις.

Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα για ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΜΗ. Επομένως, όσοι είχαν καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών για συμμετοχή στην προηγούμενη πρόσκληση για θέσεις Υποδιευθυντών σε Δ.Ι.Ε.Κ., ΔΕΝ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για θέση Υποδιευθυντή σε Σ.Δ.Ε.