Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

13-02-2024

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ5ΒΞ46ΝΚΠΔ-ΝΜΛ)

01-02-2024

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ5ΒΞ46ΝΚΠΔ-ΝΜΛ)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 02-02-2024 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 06-02-2024 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr.

25-01-2024

Πίνακας Αποκλειόμενων Υποψηφίων για τη θέση Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Παρασκευή 26/01/2024 έως και Τρίτη 30/01/2024 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr

20-12-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΨΨΞΨ46ΝΚΠΔ-3ΒΡ)
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για Υποδιευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ. από την Τετάρτη 10-01-2024 μέχρι την Δευτέρα 22-01-2023 στις 13:00. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης από τους σχετικούς συνδέσμους στα αριστερά της οθόνης, μπορεί να δημιουργήσει -αν δεν έχει ήδη- λογαριασμό στο σύστημα επιλέγοντας από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς". Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.
Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.