Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

7-7-2021:

  • Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε.
  • Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. έληξε.

28-06-2021: Το σύστημα θα δέχεται

  • αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) από τη Δευτέρα 28-06-2021 μέχρι την Τετάρτη 07-07-2021 στις 13:00
  • και
  • αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. από τη Δευτέρα 28-06-2021 μέχρι την Τετάρτη 07-07-2021 στις 15:00
Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα αριστερά την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης, μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα ως εξής:
  • αν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς"
  • αν είναι μόνιμος δημόσιος υπαλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Δ. Υπαλλήλους"
Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.