Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

8-9-2021: Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Eκπαιδευτικών με Απόσπαση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε.


3-9-2021: Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την Προκήρυξη 103927/K1/26-08-2021 (για θέσεις Eκπαιδευτικών με Απόσπαση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) μέχρι την Τετάρτη 08-09-2021 στις 15:00.

26-8-2021: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Eκπαιδευτικών με Απόσπαση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) από την Πέμπτη 26-08-2021 μέχρι την Παρασκευή 03-09-2021 στις 15:00.

Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός, αφού διαβάσει πρώτα αριστερά την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης, μπορεί αν δεν έχει ήδη λογαριασμό στο σύστημα να δημιουργήσει επιλέγοντας από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς".

Κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός που έχει ήδη λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.

7-7-2021:

  • Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε.
  • Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. έληξε.